Verkkokaupan tietosuojakäytäntö

Jooga Sirali Oy:n Verkkokauppa Webnode-kotisivulla: www.joogasirali.fi  

Y-tunnus: 3145276-3  

Osoite: Kauppakatu 61, 53100 Lappeenranta

Käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa. 

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Jooga Sirali Oy, joka noudattaa GDPR - asetusta. 

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: 

osoite: Kauppakatu 61, 53100 Lappeenranta

sähköposti: sirali@joogasirali.fi, puh.: 041 319 4829 ;

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Kaikki henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään, eli henkilö itse luovuttaa tietonsa meille. 

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi […].;

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti [….] GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti;

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero);

3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä;

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja eli et voi ostaa meiltä mitään tuotteita/palveluita ilman henkilötietojen luovuttamista. 

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin laki määrää Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi; verkkokaupassa viiden vuoden ajan, sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan, kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot lainmukaisen henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan loputtua.

3. Kirjanpitolaki velvoittaa, että tositteet ja liiketapahtumiin koskeva kirjeenvaihto säilytettään vähintään kuuden vuoden ajan tilikauden päättymisestä alkaen. 

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Henkilötietojasi vastaanottaa ja käsittelee: 

- yrityksemme ja sen työntekijät 

- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun 

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle 

- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme 

- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme 

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiö;
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: sirali@joogasirali.fi;

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen tällä verkkosivustolla Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 26.4.2021